Home   ›   Privacyverklaring

Privacyverklaring

OrangeCapital B.V.

Vendelier 2-C
3905 PA Veenendaal
www.orangecapital.nl
KVK 83615938

Uw privacy is belangrijk voor ons. Daarom hebben we een Privacybeleid opgesteld waarin wordt beschreven hoe we uw persoonsgegevens verzameld via onze website gebruiken, vrijgeven, overdragen en bewaren.

We verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens enkel binnen de wettelijke grenzen zoals voorgeschreven in de toepasselijke regelgeving, waaronder de Europese Vordering van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en vrij verkeer van die gegevens.

Verzamelen van persoonlijke gegevens

Zodra u onze website bezoekt zal u onvermijdelijk bepaalde persoonlijke gegevens met ons delen.

Wij kunnen de volgende persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres)
 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres)
 • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, cookies, surfgedrag, bezochte pagina’s)

Hoeveel en welke persoonsgegevens we precies verzamelen, hangt af van uw gebruik van onze website en dienstverlening. Mogelijk verzamelen we, op een later tijdstip, andere persoonlijke gegevens binnen onze dienstverlening.

Gebruik van persoonlijke gegevens

Het verwerken van persoonsgegevens is essentieel voor de werking van onze website en de daarbij horende dienstverlening.

We verwerken uitsluitend persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Beheer van onze relaties
 • Verbeteren van onze website
 • Bescherming tegen fraude en overtredingen
 • Marketing

Wettelijke grondslagen

De verwerking van uw persoonsgegevens steunt op volgende wettelijke grondslagen:

 • We verwerken uw persoonsgegevens nadat we uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming hebben ontvangen. U kan uw gegeven toestemming steeds intrekken door contact met ons op te nemen.
 • We verwerken uw persoonsgegevens om een overeenkomst te sluiten of een gesloten overeenkomst uit te voeren.
 • We verwerken uw persoonsgegevens wanneer we een wettelijke of reglementaire verplichting moeten nakomen. Indien u binnen dit kader weigert om uw persoonsgegevens over te maken kunnen we geen diensten leveren en behouden we het recht om een gesloten overeenkomst eenzijdig op te zeggen.
 • We verwerken uw persoonsgegevens in ons gerechtvaardigd belang. We maken steeds een afweging tussen uw belangen en ons gerechtvaardigd belang.

Openbaarmaking aan derde partijen

We delen persoonsgegevens uitsluitend met partners die met ons samenwerken om onze producten en diensten te verstrekken:

 • Hostingdoeleinden
 • Administratieve doeleinden
 • Communicatiedoeleinden
 • Marketingdoeleinden

Voor de partners die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte zorgen we ervoor dat voor de doorgifte passende waarborgen voorliggen.

We leveren persoonsgegevens aan verwerkers zodat ze de gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons Privacybeleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen.

Bescherming van persoonlijke gegevens

OrangeCapital neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk het dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mail@orangecapital.nl.

Niettegenstaande ons veiligheidsbeleid, de controles die wij uitvoeren en de handelingen die wij stellen, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd.

Bewaartermijn van persoonlijke gegevens

We bewaren uw persoonsgegevens gedurende de periode die nodig om de doeleinden, zoals beschreven in dit Privacybeleid, te vervullen. Tenzij een langere bewaartermijn wettelijk is vereist of toegestaan.

We hanteren volgende bewaartermijnen:

 • Gegevens van klanten of partners worden tot tien jaar na afloop van de overeenkomst bewaard.
 • Gegevens van bezoekers van de website worden gedurende 30 dagen bewaard.

We verwijderen uw persoonsgegevens uit onze databanken zodra deze niet langer nodig zijn om deze doelen te bereiken of wanneer jij op geldige wijze het recht tot verwijdering van uw persoonsgegevens uitoefent.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

OrangeCapital gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door OrangeCapital en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@orangecapital.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

OrangeCapital wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Verwerkingsverantwoordelijke

Voor verdere vragen of het uitoefenen van uw rechten kunt u contact opnemen met ons via het e-mailadres mail@orangecapital.nl.

Indien u niet akkoord gaat met de manier waarop we uw vragen hebben behandeld, kunt u de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens contacteren.